WILLIAMS, MARIA JANE (‘Llinos’; 1795? - 1873), cerddor

Enw: Maria Jane Williams
Ffugenw: Llinos
Dyddiad geni: 1795?
Dyddiad marw: 1873
Rhiant: Rees Williams
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd (meddai ei maen coffa) yn 1795 yn Aberpergwm; gweler dan deulu ‘Williams, Aberpergwm.’ Derbyniodd yr addysg orau, ac etifeddodd ysbryd gwladgarol ei thad at bethau gorau Cymru. Yr oedd yn gantores dda, a chanddi wybodaeth gerddorol eang, a'r orau yng Nghymru am ganu'r ‘guitar.’ Cafodd wersi ar ganu'r delyn gan y telynor enwog, Parish-Alvars. Yn y flwyddyn 1838, yn eisteddfod y Fenni, dyfarnwyd hi yn orau am drefniant i bedwar llais o unrhyw alaw Gymreig, ac enillodd wobr arglwyddes Llanofer am y casgliad gorau o alawon Cymreig. Yn 1844 dug allan y casgliad dan yr enw The Ancient National Airs of Gwent and Morgannwg. Cynorthwyodd ‘Bardd Alaw’ i ddwyn allan y Welsh Harper, ac ymgynghorodd ‘Pencerdd Gwalia’ a hi, cyn cyhoeddi ei ddwy gyfrol o alawon Cymreig. Trigai ym mlynyddoedd olaf ei hoes mewn plas o'r enw Ynyslas, ger Aberpergwm, ac yno y bu farw, 10 Tachwedd 1873; dywed cofnod yn y Wasg ar y pryd ei bod hi'n 79 oed; h.y. mai yn 1794 y ganwyd hi. Claddwyd hi ym meddrod y teulu yn eglwys Aberpergwm.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/