Canlyniadau chwilio

2185 - 2196 of 2202 for "edward jones"

2185 - 2196 of 2202 for "edward jones"

 • WYNN, EDWARD (1618 - 1669), canghellor eglwys gadeiriol Bangor Ail fab Edward Wynn, Bodewryd - a'i wraig Margaret ferch Edward Puleston, person Llanynys; ganwyd 1 Hydref 1618. Ceir ei enw ar lyfrau Coleg Iesu yng Nghaergrawnt, 7 Mawrth 1636/7 - graddiodd yn B.A. 1640/1, M.A., 1647, a D.D., 1662. Bu'n gurad i'r Dr. John Davies, Mallwyd, cafodd fywoliaeth Llan-ym-Mawddwy, 5 Mehefin 1644, ar farwolaeth John Davies, a phriododd â'i weddw Jane, merch John ap Rhys
 • teulu WYNNE Voelas, gwasnaethu'r cardinal Wolsey fel caplan; ef oedd tad Ellis ap Rhys, sef Dr. Ellis Price.) Gweler hefyd deulu Vaughan, Pant Glas. Mab hynaf Rhys ap Meredydd a Lowry oedd MAURICE GETHIN, stiward abaty Aberconwy. Priododd ef Ann, ferch David Myddelton ' Hen,' Gwaynynog, ' Receiver-General ' Gogledd Cymru yn adeg y brenin Edward IV, a chael ohoni deulu mawr. Aer Maurice oedd CADWALADR WYNNE I, siryf sir Ddinbych
 • teulu WYNNE Peniarth, a Katherine (Owen) oedd WILLIAM WYNNE I (bu farw 1700), a ddaeth i feddu'r Wern, plwyf Penmorfa, Sir Gaernarfon, drwy briodi ei gyfnither, Elizabeth, merch ac aeres Maurice Jones, Wern. Dilynwyd William Wynne I gan WILLIAM WYNNE II (bu farw 1721), Wern, a briododd Catherine (Goodman), ac a ddaeth yn dad WILLIAM WYNNE III (1708 - 1766). William Wynne ac Ellinor, merch Griffith Williams
 • WYNNE, DAVID (1900 - 1983), cyfansoddwr gynnar dan ddylanwad cerddoriaeth gyfoes. Clywodd Edward Elgar yn arwain perfformiad o'i Ail Simffoni yng Nghaerdydd yn 1923, a gwnaeth hynny gryn argraff arno; felly hefyd y perfformiad a glywodd o opera Ralph Vaughan Williams, Hugh the Drover, yn 1925, dan arweiniad John Barbirolli. Ond daeth trobwynt yn ei yrfa yn 1927 pan gyhoeddwyd Trydydd Pedwarawd y cyfansoddwr Hwngaraidd Béla Bartók - rhoddodd
 • WYNNE, EDWARD (1715 - 1767), ficer - gweler WYNNE, ELLIS
 • WYNNE, EDWARD (1685 - 1745), ficer - gweler WYNNE, ROBERT
 • WYNNE, ELLIS (1670/1 - 1734), clerigwr a llenor Ganwyd Mawrth 1670/1 yn y Lasynys, gerllaw Harlech (ac ym mhlwyf Llandanwg), yn fab i Edward Wynne, a oedd yn disgyn o deulu adnabyddus yn Sir Feirionnydd (Wynne, Glyn Cywarch); mam Ellis Wynne oedd etifeddes y Lasynys. Ni ddarganfuwyd, hyd yn hyn, ym mhle y cafodd Ellis Wynne ei addysg cynnar na pha fodd y treuliodd ei amser hyd nes yr aeth i Goleg Iesu, Rhydychen, 1 Mawrth 1691/2. Arferid credu
 • WYNNE, JOHN (1650 - 1714), anturwr diwydiannol Mab Copa'rleni (y mae sawl ffurf ar yr enw; gweler Ellis Davies, Prehistoric and Roman Remains of Flintshire, 159-60; tŷ-fferm ' y Gop ' ydyw'r plas heddiw), Trelawnyd, Sir y Fflint. John Wynne hefyd oedd enw ei dad, ei daid, a'i hendaid; yr oedd yr hendaid yn fab i Edward ap John Wynne ap Robert ap Ieuan ap Cynwrig ap Ieuan ap Dafydd ap Cynwrig, o hil Edwin ap Gronw o Degeingl (Powys Fadog, iv
 • WYNNE, JOHN (1667 - 1743), esgob Llanelwy a phennaeth Coleg Iesu, Rhydychen draethawd Locke On the Human Understanding - talfyriad a gymeradwywyd gan Locke ei hunan, a aeth i bum arg., ac a gyfieithwyd yn Ffrangeg ac Eidaleg. Teimlai Edward Lhuyd yn 1704 (Archæologia Cambrensis, 1859, 253) fod Wynne ' yn oerllyd, yn wir yn elyniaethus ' tuag ato - ar y llaw arall, cafodd Moses Williams lythyr cymeradwyaeth ganddo at Isaac Newton yn 1722 pan geisiai ef gael ei ddewis yn
 • WYNNE, ROBERT (bu farw 1720), clerigwr a bardd Y mae'n amlwg oddi wrth y ysgrifau ac oddi wrth bregeth angladdol Edward Samuel - Pregeth ynghylch gofalon bydol a bregethwyd yn Egluys Llangywer, yr ail dy o fis Mai 1720, ar gladdedigaeth Mr. Robert Wynne, diweddar Vicar Gwyddwern (Caerlleon, 1731) - fod y Robert Wynne hwn yn ficer Gwyddelwern. Yr anhawster ynglŷn ag ef ydyw ei fod yn cael ei alw hefyd mewn un llawysgrif (Peniarth MS 121) yn
 • WYNNE, SARAH EDITH (Eos Cymru; 1842 - 1897), y Gymraes gyntaf i ddod i sylw'r byd fel cantores gantoresau gorau'r wlad. Canodd yn 1862 yn eisteddfod genedlaethol Caernarfon, ac am wyth wythnos yn 1864 cymerodd ran ' Lady Mortimer ' yn Henry IV yn Drury Lane Theatre. Bu ar deithiau cerddorol yn 1863-5 gyda Madam Patey, Santley, ac Edward Lloyd, ac yn 1871 cafodd daith gerddorol lwyddiannus yn yr America. Bu am gwrs o addysg yn yr Eidal (e.e. yn Fflorens) o dan Romani a Vanncini. Cymerodd ran yng
 • WYNNE, WILLIAM (1671? - 1704), hanesydd yn Rhydychen hyd 1702 o leiaf. Yn 1702, cafodd reithoraeth Llanfachraeth ym Môn, ond nid oes unrhyw arwydd iddo fynd yno i fyw; ar garreg ei fedd, gelwir ef yn ' gaplan yr esgob.' Yn ôl nodyn ar ymyl dalen yng nghofrestr plwyf Llanfrachraeth, bu farw ym mis Mai 1704. Yn Rhydychen, yr oedd yn troi yng nghwmni Edward Lhuyd. Cyhoeddodd yn 1697 History of Wales, nad oedd mewn gwirionedd ond ailbobiad o