JONES, GARETH RICHARD VAUGHAN (1905 - 1935), ieithydd a newyddiadurwr

Enw: Gareth Richard Vaughan Jones
Dyddiad geni: 1905
Dyddiad marw: 1935
Rhiant: Ann Gwenllian Jones (née Jones)
Rhiant: Edgar William Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: ieithydd a newyddiadurwr
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Gwilym Davies

Ganwyd 13 Awst 1905, mab Edgar a Gwen Jones, y Barri, Sir Forgannwg. Cafodd ei addysg yn ysgol ganolradd y Barri (yr ysgol yr oedd ei dad yn bennaeth arni), Coleg y Brifysgol, Aberystwyth (B.A. gydag anrhydedd y dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg), a Coleg y Drindod, Caergrawnt (B.A. gydag anrhydedd y dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg, Almaeneg, a Rwseg). Yn 1930 dewiswyd ef yn ysgrifennydd preifat i David Lloyd George i ddelio â materion a chwestiynau tramor. O 1931 hyd 1933 bu yn U.D.A. yn astudio tueddiadau economaidd, yn yr Eidal yn delio â mesurau i wella ac esmwytháu cyflwr trigolion y ' Pontine Marshes,' ac yn Rwsia yn astudio moddion byw a chynhaliaeth. Yn 1933 ymunodd â staff y Western Mail, Caerdydd, ac yn 1934 cychwynnodd ar daith o amgylch y byd. Wedi taith lawn o beryglon trwy ganolbarth China cafodd ei lofruddio gan garnladron a herwyr yng nghanolbarth Mongolia ar 12 Awst 1935.

Cyhoeddwyd cyfrol o'i waith - In Search of News - ar ôl ei farw, a chasglwyd arian (trwy apêl at y cyhoedd) i sefydlu ysgoloriaeth deithio er cof amdano.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.