Hawlfraint

Erthyglau

Mae'r erthyglau ar y wefan hon yn perthyn i un o'r categorïau a ganlyn:

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Diogelir yr Eitem gan hawlfraint a/neu hawliau cysylltiedig. Gallwch ddefnyddio'r Eitem mewn unrhyw ffordd a ganiateir gan y ddeddfwriaeth hawlfraint a hawliau cysylltiedig sy'n berthnasol i'ch defnydd chi. Bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawliau ar gyfer defnydd arall.

http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Diogelir yr Eitem hon gan hawlfraint a/neu hawliau cysylltiedig. Fodd bynnag, ar gyfer eitem hon, naill ai (a) ni chafodd unrhyw ddeiliad/deiliaid hawliau eu hadnabod neu (b) cafodd un neu fwy o ddeiliaid hawliau eu hadnabod ond ni chafodd yr un ohonynt eu holrhain. Gallwch ddefnyddio'r eitem hon mewn unrhyw ffordd a ganiateir gan y ddeddfwriaeth hawlfraint a hawliau cysylltiedig sy'n berthnasol i'ch defnydd chi.

Gwnaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru ymdrech lew i ddarganfod enwau a chyfeiriadau pob perchennog hawlfraint i ofyn am eu caniatâd i gyhoeddi'r fersiynau electronig hyn o'u heiddo deallusol. Y mae'r ymdrech yna yn parhau, ond er gwaethaf pob ymgais hyd yn hyn, mae rhai perchnogion hawlfraint yn aros yn anhysbys i ni. Gan mor bwysig yw sicrhau caniatâd pob perchennog hawlfraint, byddai'r Llyfrgell Genedlaethol yn falch iawn o dderbyn unrhyw wybodaeth a allai arwain at ddarganfod y perchnogion hawlfraint hyn.

Os oes gennych hawl dros waith sy'n cael ei arddangos ar y wefan ac yn gwrthwynebu'r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i'w dynnu oddi ar y wefan drwy anfon at takedown@llgc.org.uk

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Rydych chi'n gallu:

Y wefan

Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd berchen yr hawlfraint ar y fersiwn electronig hwn, gan gynnwys yr amgodio, y strwythur electronig, ei gyflwyniad a'i arddangosiad rhithwir.

Deunyddiau eraill

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Llundain sydd berchen yr hawlfraint ar unrhyw ddeunydd atodol megis y tudalennau blaen a chefn. Dymuna Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydnabod haelioni'r Anrhydeddus Gymdeithas am roddi ei chaniatâd parod i'r Llyfrgell i gyhoeddi'r gwaith ar ffurf electronig.