Enwogion Y Bywgraffiadur Cymreig

Rhestr Enwau

Mae'r wefan hon yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy'n cyflwyno unigolion a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu'n ehangach.

Mae Llinell Amser ryngweithiol sy'n arddangos unigolion o'r Bywgraffiadur ar gael nawr. Gyrrir y llinell gan ddata agored cysylltiedig a chynnwys agored sy'n dod o brosiectau Wikimedia.


Erthygl y mis

John Ystumllyn (bu farw 1786)

John Ystumllyn

John Ystumllyn yw'r person croenddu cynharaf yng Nghymru y gellir llunio ei fywgraffiad. Cafodd ei herwgipio'n blentyn yn Affrica, neu India'r Gorllewin o bosibl, a'i fagu gan deulu Wynn o Ystumllyn, Cricieth, lle bu'n gweithio fel garddwr. Dysgodd Gymraeg a Saesneg a dod yn uchel ei barch yn y gymdogaeth.

Darllen Mwy

Erthyglau Newydd