Enwogion Y Bywgraffiadur Cymreig

Rhestr Enwau

Mae’r wefan hon yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy’n cyflwyno unigolion a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu’n ehangach.


Erthygl y mis

Eirwen Meiriona Gwynn (1916-2007)

Eirwen Gwynn

Eirwen Gwynn oedd y ferch gyntaf i ennill PhD mewn ffiseg ym Mangor, ac am hanner can mlynedd hi oedd un o ddehonglwyr pwysicaf gwyddoniaeth a thechnoleg i’r gymuned Gymraeg. Roedd yn awdures arloesol a thoreithiog, a mynegodd ei barn yn groyw ar ystod eang o bynciau radicalaidd megis lle’r ferch mewn cymdeithas, maeth a meddygaeth amgen, a pheryglon ynni niwclear.

Darllen Mwy

Erthyglau Newydd