Cyflwyno Prosiect Amrywedd y Bywgraffiadur Cymreig

Y sefyllfa ar hyn o bryd

Newidiadau i’r Bywgraffiadur Cymreig

Erthyglau sydd eisoes wedi’u cyhoeddi

Erthyglau sydd ar goll

Os oes diddordeb gennych i ysgrifennu erthygl am unrhyw un yn y rhestr neu os ydych yn ymwybodol o berson nad sydd wedi’i ychwanegu eto ond yn haeddu erthygl, cysylltwch â ni.

Pynciau

Addysg

Busnes a Diwydiant

Cefn Gwlad a'r Amgylchedd

Celf, Dylunio a Phensaernïaeth

Cerddoriaeth

Chwaraeon

Crefydd

Dyngarwch

Gwleidyddiaeth

Gwyddoniaeth

Llenyddiaeth

Lluoedd Arfog

Meddygaeth

Theatr, ffilm a theledu

Ymgyrchu

Ysgolheictod

Y Gyfraith

Arall