Tudalen Cymorth

Pwy sydd yn y Bywgraffiadur?

Sut alla i ddychwelyd i'r dudalen Cartref?

Sut alla i gyrraedd y dudalen Cymorth o dudalennau eraill ar y safle?

Sut alla i newid iaith y safle rhwng Gymraeg a Saesneg?

Sut alla i chwilio'r Bywgraffiadur?

Sut mae fy nghanlyniadau chwilio'n cael eu harddangos?

Sut alla i fireinio fy chwiliad?

Sut alla i bori'r Bywgraffiadur?

Sut mae erthyglau'n cael eu harddangos?

Sut alla i wneud copïau o erthyglau?

Sut alla i gyfeirnodi erthygl?

Pwy biau hawlfraint yn y Bywgraffiadur?

Sut alla i rannu erthygl neu dudalen?

Pam na alla i ddarganfod y person 'rydw i'n chwilio amdano/i?

Sut alla i weld yr erthyglau diweddaraf?

Beth ydy Erthygl y mis?

Sut alla i ddarganfod pob erthygl a ysgrifennwyd gan un awdur arbennig?

Sut alla i awgrymu cywiriadau neu ychwanegiadau at erthyglau, neu adrodd camgymeriadau ffeithiol?

Sut alla i enwebu person fel testun erthygl fywgraffyddol?

Sut alla i ddarganfod y canllawiau ar gyfer awduron erthyglau?

Sut alla i awgrymu awdur ar gyfer erthygl?

Sut alla i weld rhestr o erthyglau ar ddod?

Sut alla i ddarganfod mwy am y Bywgraffiadur?

Ble alla i ddarganfod rhestr o aelodau'r Bwrdd Ymgynghorol?

Sut alla i ddarganfod noddwyr y prosiect?

Sut alla i ddarganfod polisi'r wefan ar gyfer preifatrwydd a chwcis?

Sut alla i weld ffrwd Trydar y Bywgraffiadur?

Sut alla i gysylltu â'r Bywgraffiadur?