Erthyglau sydd angen eu hychwanegu i'r Bywgraffiadur

Mae angen awduron newydd i ysgrifennu erthyglau am unigolion sy'n haeddu lle yn Y Bywgraffiadur Cymreig er mwyn sicrhau bod bywgraffiadau newydd yn cael eu cyhoeddi'n brydlon a pharhaus. Mae'r dudalen hon yn rhestru unigolion yn ôl pwnc. Lle mae erthyglau wedi eu comisiynu nodir enwau'r awduron mewn cromfachau.

Os hoffech lunio erthygl am unigolyn a restrir isod, cysylltwch â ni.

Mae'r canllawiau i awduron ar gael yma.

Pynciau

Cerddoriaeth

Chwaraeon

Celf, Dylunio a Phensaernïaeth

Gwyddoniaeth

Llenyddiaeth

Gwleidyddiaeth

Theatr, ffilm a theledu

Newyddiaduraeth

Busnes a Diwydiant

Crefydd

Dyngarwch

Ysgolheictod

Ymgyrchu

Meddygaeth

Y Gyfraith

Addysg

Gweinyddiaeth

Gwasanaeth Cyhoeddus

Cefn Gwlad a'r Amgylchedd

Lluoedd Arfog

Arall