WHEELER, Dâm OLIVE ANNIE (1886 - 1963), Athro addysg

Enw: Olive Annie Wheeler
Dyddiad geni: 1886
Dyddiad marw: 1963
Rhiant: Henry Burford Wheeler
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: Athro addysg
Maes gweithgaredd: Addysg
Awdur: Mary Auronwy James

Ganwyd yn 1886, yn ferch i Henry Burford Wheeler, Aberhonddu, Brycheiniog. Addysgwyd hi yn ysgol sir y merched, Aberhonddu, a C.P.C., Aberystwyth, lle bu'n llywydd y myfyrwyr. Graddiodd yn B.Sc. (1907) a M.Sc. (1911), ac etholwyd hi'n Gymrawd Prifysgol Cymru. Aeth yn fyfyriwr ymchwil i Goleg Bedford, Llundain, ac i Brifysgol Paris, a chafodd D.Sc. Prifysgol Llundain (1916) mewn seicoleg. Penodwyd hi'n ddarlithydd yng ngwyddor meddwl a moeseg yn Cheltenham Ladies' College, yna aeth yn ddarlithydd addysg ym Mhrifysgol Manceinion, lle gwasanaethodd hefyd fel deon y Gyfadran Addysg, cyn symud i Goleg y Brifysgol, Caerdydd. Yn 1925 daeth yn Athro addysg yno, a bu am gyfnod yn ddeon Cyfadran Addysg y coleg. Cymerai ddiddordeb arbennig yn y defnydd o seicoleg mewn dulliau dysgu. Ar ôl gweithio llawer ymhlith grwpiau ieuenctid a chymdeithasau myfyrwyr daeth yn gadeirydd Cyngor Ymgynghorol Cymru ar Gyflogi Ieuenctid yn 1947, a chadeirydd Adran De Cymru o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr. Gwasanaethodd ar lawer o bwyllgorau a chynghorau ac urddwyd hi yn D.B.E. yn 1950 am ei gwasanaeth i addysg. Dair blynedd ar ôl ymddeol yn 1951 aeth ar daith ddarlithio yng Nghanada. Yr oedd ei chyfraniad i ddamcaniaethau addysg yn hysbys mewn llawer rhan o'r byd trwy ei chyhoeddiadau niferus, sy'n cynnwys: Anthropomorphism and science (1916), Bergson and education (1922), Youth (1929), Creative education and the future (1936), ‘The mind of the child’ yn Nursery school education (G. Owen, gol., 1939), The adventure of youth (1945), rhan III o Mental health and education (1961); a phapurau mewn cylchgronau seicoleg ac addysg. Ymgartrefodd yn Woodlands, Heol Betws-y-coed, Cyncoed, Caerdydd, a bu farw yn ddisymwth, 26 Medi 1963.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/