Canlyniadau chwilio

1 - 12 of 230 for "1942"

1 - 12 of 230 for "1942"

 • AP GWYNN, ARTHUR (1902 - 1987), Llyfrgellydd, a thrydydd llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Aberystwyth yn 1909. Ar wahân i gyfnod yng Nghaerdydd rhwng 1926 ac 1932 a chyfnod byrrach yn Abertawe rhwng 1942 ac 1945, treuliodd Arthur ap Gwynn y rhan fwyaf o'i fywyd yn Aberystwyth a'r ardal o gwmpas. Pan ddychwelodd i Aberystwyth yn 1945 aeth i fyw ar y Waun-fawr ac yn 1967 symudodd gyda'i wraig i fyw ym mhentref Eglwys-fach, Ceredigion, lle bu'n byw hyd nes iddo farw. Addysgwyd ef yn Ysgol Sir
 • teulu ARNOLD Llanthony, Llanfihangel Crucorney, ); daeth yn Brotestant pybyr a gwnaethpwyd ef yn brif ustus Iwerddon (1564). Ceir ei hanes ef yn D.N.B. Supplement i, 75. JOHN ARNOLD Mab Syr Nicholas Arnold (gelwir ef yn Thomas ar gam yn Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1942, t. 21), a etifeddodd ystad Llanthony, ond aeth yr ystad yn sir Gaerloyw i blant priodas arall. Yn ddiweddarach prydleswyd Llanthony gan John Arnold i'r Hoptoniaid
 • BANCROFT, WILLIAM JOHN (1871 - 1959), chwaraewr rygbi a chriced erbyn Lloegr yn 1893, pan gipiodd Cymru 'r goron driphlyg am y tro cyntaf erioed. Arweiniodd Gymru i'w hail goron yn 1900. Ef oedd un o'r cyntaf i'w cyflogi fel chwaraewr proffesiynol gan Glwb Criced Morgannwg (a sefydlwyd yn 1888) yn 1895 am ddwy bunt yr wythnos. Bu farw 3 Mawrth 1959, yn Abertawe. Bu ei frawd JACK BANCROFT (1879 - 1942) yn ei dro yn gefnwr nodedig dros Abertawe a Chymru gydag 13 o
 • BARNES, WALLEY (1920 - 1975), pêl-droediwr Portsmouth ym 1941. Ganed Sandra eu hunig ferch yn Gosport, Swydd Hampshire ym 1942. Bu'r teulu'n byw yn ardal Palmers Green o ogledd Llundain wedi hynny, yn 216, Winchmore Hill Road yn gyntaf, cyn symud ym 1971 i 68 Park Drive, hefyd yn Winchmore Hill. Bu Walley Barnes farw mewn ysbyty yn Llundain ar 4 Medi 1975 yn 55 oed.
 • BARRETT, JOHN HENRY (1913 - 1999), naturiaethwr a chadwraethwr gefn mawr iddo yn ei holl weithgareddau. Ganwyd iddynt un ferch, Jane yn 1941, a thri mab, Michael yn 1942, Richard yn 1946 a Robert yn 1951. Ym Medi 1941, ac yntau'n Arweinydd Sgwadron, ymunodd â'r sgwadron Halifax cyntaf yn Linton, ger Caerefrog, ond cafodd ei saethu i lawr y tro cyntaf iddo hedfan dros yr Almaen. Glaniodd yn ddiogel trwy barasiwt yn Schleswig Holstein, a threuliodd y blynyddoedd
 • BEAUMONT, Is-Gyrnol yr Anrhydeddus RALPH EDWARD BLACKETT (1901 - 1977), Aelod Seneddol a gŵr cyhoeddus ymgeisydd o adain Samuel y blaid Ryddfrydol. Er hynny, parhaodd llawer o Ryddfrydwyr amlwg i'w gefnogi ac fe'i hailetholwyd gyda'i fwyafrif wedi cynyddu ychydig. Ni chafodd Beaumont swydd wleidyddol uchel; bu'n Ysgrifennydd Seneddol Preifat i'r Is-bostfeistr Cyffredinol 1932-35; i'r Postfeistr Cyffredinol 1935-40, ac i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel 1942-45. Fe'i trechwyd gan yr ymgeisydd Llafur yn
 • BEBB, WILLIAM AMBROSE (1894 - 1955), hanesydd, llenor a gwleidydd mewn cyfnod arbennig. Dyna a wnaeth yn 1940, Lloffion o ddyddiadur (1941) a Dyddlyfr 1941 (1942). Cyffelyb yw Calendr coch (1946), sef cronicl ei ymgyrch etholiadol fel ymgeisydd seneddol dros Blaid Cymru yn 1945. Rhagoriaeth y gweithiau hyn yw eu bod yn cadw ymateb cyfamserol yr awdur i'r hyn a ddisgrifir, heb i bellter amser ymyrryd o gwbl. Byth er pan dreuliodd ychydig amser yn Rennes yn 1920 a
 • BELL, ERNEST DAVID (1915 - 1959), arlunydd a bardd Celfyddydau, ac yn 1951 yn guradur Oriel Gelfyddyd Glyn Vivian, Abertawe. Cydweithiodd David Bell â'i dad ar y cyfieithiadau o gerddi Dafydd ap Gwilym a gyhoeddwyd dan y teitl Dafydd ap Gwilym: fifty poems, fel cyfrol xlviii Y Cymmrodor yn 1942. Ef oedd awdur 24 o'r cyfieithiadau. Yn 1947 cyfieithodd i'r Saesneg eiriau Wyth gân werin (Enid Parry). Yn 1953 cyhoeddodd The Language of pictures, llyfr a
 • BELL, Syr HAROLD IDRIS (1879 - 1967), ysgolhaig a chyfieithydd cyfieithu cerddi yn y mesurau caeth, a chaed Dafydd ap Gwilym: fifty poems fel cyfrol xlviii o'r Cymmrodor yn 1942. Y mae 26 o'r cyfieithiadau yn waith Bell, a 24 yn waith ei fab David. Y mydr a ddefnyddiodd y tad oedd llinellau iambig pedwar curiad yn odli'n gwpledi, gydag ychydig o amrywiaeth achlysurol yn yr acennu, a chyffyrddiadau o gyseinedd i awgrymu'r gynghanedd - patrwm caethach o lawer na dull
 • BELL, RONALD MCMILLAN (1914 - 1982), gwleidydd Ceidwadol Ganed ef yng Nghaerdydd ar 14 Ebrill 1914, yn fab i John Bell. Addysgwyd ef yn Ysgol Uwchradd Caerdydd a Choleg Magdalene, Rhydychen, lle graddiodd yn BA ym 1936 ac MA ym 1942. Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol gwasanaethodd fel Llywydd Cymdeithas Geidwadol Prifysgol Rhydychen ym 1935 ac Ysgrifennydd a Thrysorydd Undeb Rhydychen ym 1935-36. Galwyd Bell i'r bar o Gray's Inn ym 1938 a gwasanaethodd
 • BERTIL, Y DYWYSOGES LILIAN (DUGES HALLAND), (1915 - 2013) Ganed y Dywysoges Lilian, priod y Tywysog Bertil o Sweden, yn Lillian May Davies yn nhy ei mamgu a'i thadcu 3 Garden Street, Abertawe, 30 Awst 1915, fis neu ddau wedi priodas ei rhieni. Ei thad oedd William John Davies, (1893-1956), York Street, Abertawe, a Gladys Mary (Curran), (c.1895-1942) oedd ei mam, merch William Curran, labrwr yn y gwaith olew, a'i wraig Jane. Gwasanaethodd W. J. Davies ym
 • BEYNON, Syr WILLIAM JOHN GRANVILLE (1914 - 1996), Athro Ffiseg yn ymwneud ag astudiaeth gydwladol o'r ïonosffer . Priododd yn 1942 Megan Medi, merch Arthur a Margaret James, yng Nghapel Annibynnol Ebenezer, Abertawe a bu iddynt ddau fab a merch. Bu farw 11 Mawrth 1996, yn Aberystwyth.

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: mentioned_results

  Filename: search/result-view.php

  Line Number: 202

  Backtrace:

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/views/search/result-view.php
  Line: 202
  Function: _error_handler

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/controllers/Search.php
  Line: 39
  Function: view

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/index.php
  Line: 315
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: search/result-view.php

  Line Number: 202

  Backtrace:

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/views/search/result-view.php
  Line: 202
  Function: _error_handler

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/controllers/Search.php
  Line: 39
  Function: view

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/index.php
  Line: 315
  Function: require_once