Canlyniadau chwilio

841 - 852 of 5772 for "john richard hughes"

841 - 852 of 5772 for "john richard hughes"

 • DONNE, JAMES (1764 - 1844), offeiriad ac ysgolfeistr Mehefin 1791. Daeth yn ail feistr yn y King's School, Caer, 1794, yn gurad Eccleston gerllaw, ac yn ganon yn eglwys gadeiriol Caer. Ychydig yn ddiweddarach gwnaethpwyd ef yn brifathro ysgol ramadeg Croesoswallt; cafodd ficeriaeth Llanyblodwel yn 1798. Priododd (1), 1793, Caroline, merch John Thomson, marsiandwr, Edinburgh, a (2), 1798, Alice, merch John Croxon, Croesoswallt. Llwyddodd i adfer i feddiant
 • DONNE, JAMES (1764 - 1844), cleric and schoolmaster Kington, Herefordshire, 1790, and was priested 19 June 1791; he became second master at the King's School, Chester, in 1794, and also curate of Eccleston, Cheshire. Becoming a minor canon of Chester cathedral in 1794 and shortly afterwards headmaster of Oswestry grammar school, he was given the vicarage of Llan-y-blodwel in 1798. His first wife, whom he married in 1793, was Caroline, daughter of John
 • DONNELLY, DESMOND LOUIS (1920 - 1974), gwleidydd ac awdur iselder ysbryd clinigol difrifol, o'r diwedd cyflawnodd hunanladdiad mewn ystafell yng ngwesty yn West Drayton ger maes awyr Heathrow ar 4 Ebrill 1974. Priododd ym 1947 â Rosemary Taggart, merch William John Taggart MD o Belfast. Bu iddynt un mab ac un ferch. Eu cartref o fewn yr etholaeth oedd Pant-y-Beudy, ger Gwdig, Sir Benfro. Eu cartref yn Llundain oedd Flat 16, 88 Portland Place, Llundain. Roedd
 • DONNELLY, DESMOND LOUIS (1920 - 1974), politician and writer of 17 he set up the 'British Empire Cricket XI' which continued through the war years and established an excellent standard of cricket, and raised funds for the Duke of Gloucester's Red Cross and the St John fund. He first joined the Labour Party in 1936. At the outbreak of World War II Donnelly joined the Royal Air Force and served with the rank of flying-officer (Bomber Command) and later in
 • DOWNMAN, JOHN (1749 - 1824), paentiwr Nghaer=, ac, yn olaf oll, yn Wrecsam, lle yr oedd ei ferch yn byw (bu hi farw 1840). Gweithiai mewn olew a dyfrliw. Dyma rai o'i luniau: 'A lady at work,' 'Death of Lucretia,' 'Rosalind.' Ysgythrodd Bartolozzi rai o'i ddarluniau, e.e. lluniau'r Duchess of Devonshire, Lady Duncannon, a Mrs. Siddons. Bu farw 24 Rhagfyr 1824 yn Wrecsam. Nodyn golygyddol 2023: Gwyddys bellach fod John Downman wedi ei eni
 • DOWNMAN, JOHN (1749 - 1824), painter . He died 24 December 1824, aged 74, at Wrexham. Editorial note 2023: John Downman is now known to have been born in Eynesbury, Huntingdonshire, and was baptized there on 12 September 1749. He is believed to have attended a school at Ruabon in Denbighshire.
 • DUNAWD (fl. 6ed ganrif), sant , sefydlu mynachlog Bangor Iscoed ar lannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint; ac ef fu'r abad cyntaf. Gwell gan Syr John E. Lloyd ar y llaw arall dderbyn y traddodiad mai Deiniol Sant a gychwynnodd fynachlog Bangor Iscoed. Cofnoda'r 'Annales Cambriae' farwolaeth 'Dunaut rex' yn y flwyddyn 595. Ond dywed Beda fod Dunawd (' Dinoot ') yn parhau fel abad Bangor Iscoed ar adeg ail gyfarfyddiad Awstin Sant â'r saith
 • DUNAWD (fl. 6th century), saint . With his three sons Deiniol, Cynwyl, and Gwarthan, he founded the monastery of Bangor Iscoed on the banks of the Dee in Flintshire, and became its first abbot. Sir John E. Lloyd, however, rejects this tradition and prefers to regard Saint Deiniol as the founder of Bangor Iscoed. Ann. C. record the death of ' Dunaut rex ' in the year 595. But Bede states that Dunawd (' Dinoot ') was still abbot of
 • DWN, HENRY (cyn c. 1354 - Tachwedd 1416), uchelwr a gwrthryfelwr Roedd Henri Dwn o Groesasgwrn, Llangyndeyrn, Sir Gaerfyrddin, yn fab i Gruffudd Dwn (neu Gruffudd Gethin) ap Cadwgan ac Annes ferch Cadwgan ap Ieuan, ac yn ddisgynnydd o lin Llywelyn ap Gwrgan, arglwydd Cydweli. Ymddengys Dwn yn y cofnod hanesyddol yn gyntaf ym Mhicardi a Normandi yn 1369 yn llu John of Gaunt, dug cyntaf Caerhirfryn, ac fe'i penodwyd yn ystiward Cydweli gan Gaunt yn 1388-89. Yn
 • DWN, HENRY (before c. 1354 - November 1416), landowner and rebel Henry Dwn of Croesasgwrn, Llangyndeyrn, in Carmarthenshire, was the son of Gruffudd Dwn (also called Gruffudd Gethin) ap Cadwgan and Annes, daughter of Cadwgan ap Ieuan, and a direct descendant of Llywelyn ap Gwrgan, lord of Cydweli. Dwn first appears in the historical record serving in Picardy and Normandy in 1369 under John of Gaunt, the first Duke of Lancaster, who appointed him steward of the
 • DWNN, GRUFFYDD (c. 1500 - c. 1570), country gentleman , undertook the work of copying and collecting manuscripts, although he is not as famous as some - such as John Jones (c. 1578 - 1658) of Gellilyfdy. The finest examples of his work are to be found in Llanstephan MS 40 and in the notes in NLW MS 3063E, but there is evidence that other manuscripts have been lost. Some very notable manuscripts were at one time in his possession, e.g. Hendregadredd, Peniarth
 • DWNN, GRUFFYDD (c. 1500 - c. 1570), gŵr bonheddig blant, a'i gartref, a chedwir eu cerddi yn Llanstephan MS 40 a Llanstephan MS 133, ac NLW MS 728D. Yr oedd yn fyw yn 1566 pan anerchwyd ef gan Wiliam Cynwal, ond ni chanodd un bardd iddo'n ddiweddarach. Y mae Gruffudd Dwnn yn bwysig fel un o'r boneddigion a ymroes i gopïo a chasglu llawysgrifau yn yr 16eg ganrif a'r 17eg., er nad oes iddo enwogrwydd rhai fel John Jones, Gellilyfdy. Yr enghraifft orau