Canlyniadau chwilio

1 - 3 of 3 for "*"

1 - 3 of 3 for "*"

  • LLOYD, ROBERT (1716 - 1792) Plas Ashpool,, amaethwr a chynghorwr Methodistaidd
  • OWEN, JOHN (1733 - 1776), pregethwr cyntaf Methodistiaid sir y Fflint
  • PARRY, EDWARD (1723 - 1786), prydydd, ‘cynghorwr’ Methodistaidd, ac emynydd