Canlyniadau chwilio

1 - 12 of 39 for "*"

1 - 12 of 39 for "*"

 • BRADFORD, JOHN (1706 - 1785), gweydd a phannwr a lliwydd
 • DAFYDD BENWYN (fl. ail hanner yr 16eg ganrif), un o feirdd Morgannwg
 • DAFYDD DDU ATHRO o HIRADDUG (fl. cyn 1400), gŵr y cysylltir ei enw â'r gramadeg neu'r 'llyfr cerddwriaeth' cyntaf sydd gennym
 • DAFYDD, EDWARD (c. 1600 - 1678?) Fargam, bardd
 • DAVIES, EDWARD (1756 - 1831), clerigwr ac awdur llyfrau
 • DAVIES, EVAN (Myfyr Morganwg; 1801 - 1888), bardd ac archdderwydd
 • DAVIES, MARGARET (c. 1700 - 1785?), gwraig y ceir amryw lawysgrifau o'i gwaith yn ein llyfrgelloedd cyhoeddus
 • EDERN DAFOD AUR, lunio dosbarth bychan ar lythrennau'r Gymraeg ac ar ffurfiau geiriau
 • EDWARDS, CHARLES (1628 - wedi 1691), llenor
 • EDWARDS, JOHN (Siôn Treredyn; 1606? - c. 1660?), offeiriad a chyfieithydd
 • EDWARDS, JOHN (Siôn Ceiriog; 1747 - 1792), bardd ac areithiwr
 • EINION OFFEIRIAD (fl. c. 1320), y gwr y cysylltir ei enw â'r gramadeg neu'r 'llyfr cerddwriaeth' cynharaf sydd gennym