Canlyniadau chwilio

1 - 10 of 10 for "*"

1 - 10 of 10 for "*"

  • ARTHUR (fl. ? yn gynnar yn y 6ed ganrif), un o arwyr y Brytaniaid yn erbyn eu gelynion, yr hwn a ddaeth gydag amser yn brif ffigur cylch y chwedlau Arthuraidd
  • DEWI SANT, sefydlydd ac abad-esgob cyntaf Tyddewi a nawddsant Cymru
  • FITZGERALD, DAVID (bu farw 1176), esgob Tyddewi, 1148-76
  • GIRALDUS CAMBRENSIS (1146? - 1223), archddiacon Brycheiniog a llenor Lladin
  • GRUFFUDD ap LLYWELYN (bu farw 1063), brenin Gwynedd a Phowys, ac ar ôl 1055 brenin Cymru oll
  • GRUFFYDD, ELIS (fl. 1500-52), 'milwr o Galais,' copiydd, cyfieithydd, a chroniclwr
  • LHUYD, EDWARD (1660 - 1709), botanegwr, daearegwr, hynafiaethydd, ac ieithegwr
  • OWEN, DAVID (Brutus; 1795 - 1866), golygydd a llenor
  • RHYDDERCH HAEL (neu HEN)
  • WILLIAMS, ROBERT (1810 - 1881), clerigwr, ysgolhaig Celtig, a hynafiaethydd