Canlyniadau chwilio

1 - 12 of 1174 for "osmond williams"

1 - 12 of 1174 for "osmond williams"

 • ABRAHAM, WILLIAM (Mabon; 1842 - 1922), aelod seneddol a llywydd cyntaf Ffederasiwn Glowyr De Cymru arall ei fywyd oedd yr eisteddfod. Yn herwydd ei gorff cadarn a'i lais cyrhaeddgar daeth yn enwog fel arweinydd effeithiol yn eisteddfodau diwedd y 19eg a dechrau'r 20fed ganrif. Dyna'r cyfnod yr oedd tyrfaoedd mawrion yn tyrru i'r eisteddfodau. Gan ei fod wedi ei ddonio â llais tenor clir, canai yn fynych i'r cynulleidfaoedd. Yn 1860 priododd Sarah, merch David Williams. Bu iddynt dri mab a thair
 • ALBAN DAVIES, DAVID (1873 - 1951), gŵr busnes a dyngarwr yn Nghroesoswallt pan oedd yn 18 oed. Ar 28 Tachwedd 1899 priododd â Rachel Williams, Brynglas, Moria, Penuwch, yn Eglwys y Drindod, Aberystwyth, a bu iddynt 4 mab a merch. Aethant i weithio gydag Evan, brawd Rachel, a gadwai fusnes laeth lwyddiannus yn Llundain. Ymhen yrhawg prynodd David Alban Davies gwmni llaeth Hitchman a ddatblygodd yn fusnes lewyrchus o dan ei gyfarwyddyd. Yn 1933 cododd dŷ
 • ALBAN DAVIES, JENKIN (1901 - 1968), gŵr busnes a dyngarwr Ganwyd 24 Mehefin 1901, yn Walthamstow, Llundain, mab hynaf David Alban Davies a Rachel (ganwyd Williams) ei wraig, y ddau o Geredigion. Addysgwyd ef yn ysgol Merchant Taylors, ac enillodd ysgoloriaeth i Goleg S. Ioan, Rhydychen, ond ni allai fforddio mynd yno. Aeth i Brifysgol Cornell, T.U.A., am ddwy fl. yn efrydydd amaethyddiaeth a llaetheg a gweithiodd am gyfnod byr mewn cwmnïau Americanaidd
 • ALBAN, Syr FREDERICK JOHN (1882 - 1965), cyfrifydd a gweinyddwr. Ganwyd 11 Ionawr 1882 yn (?) Y Fenni, yn fab i David Alban a'i wraig Hannah. Bu'r fam farw yn Y Fenni 28 Medi 1884. Teiliwr wrth y dydd oedd y tad a bu yntau farw yn Henffordd 2 Ionawr 1891. Y canlyniad fu chwalu'r teulu. Bu'r ddau fab hynaf yn cadw siop grydd yn agos i Fleetwood. Magwyd Frederick John gan ' Miss Williams ' a elwid yn fodryb gan ei blant, ond ni wyddys a oedd yn berthynas gwaed
 • AMBROSE, WILLIAM (Emrys; 1813 - 1873), gweinidog gyda'r Annibynwyr, bardd, a llenor cyfamser, fodd bynnag, aeth yn gydymaith i William Williams (' Caledfryn ') ar daith bregethu drwy Lyn ac Eifionydd. Ar y daith daeth i'w ran bregethu ym Mhorthmadog, a bu hynny'n achlysur ei wahodd i gymryd gofal yr eglwys yno am flwyddyn. Cydsyniodd yntau, ac ar derfyn y flwyddyn, 7 Rhagfyr 1837, urddwyd ef yn weinidog cyflawn i'r eglwys, ac yno y bu hyd ei farw, 31 Hydref 1873. Ym mynwent Capel Helyg
 • teulu ANWYL Parc, Llanfrothen siryf Meirionnydd; bu farw yn King Street, Westmister, ym mis Chwefror 1700/1, yn ddi-blant, a chladdwyd ef yn abaty Westminster. Ychydig ddyddiau cyn marw newidiodd atodiad a ychwanegasai yn ei ewyllys; trwy'r atodiad hwn yr oedd wedi trefnu i'w ystad yn Sir Drefaldwyn fyned i Catherine, merch Owen Anwyl a gweddw Syr Griffith Williams, barwnig, Marl, eithr yn ôl y trefniant newydd a wnaethpwyd
 • ANWYL, JOHN BODVAN (Bodfan; 1875 - 1949), gweinidog gyda'r Annibynwyr, geiriadurwr, ac awdur Ganwyd 27 Mehefin 1875 yng Nghaer, yn fab i John Anwyl, pregethwr cynorthwyol, o deulu Anwyliaid Caerwys, Sir y Fflint, ac Elen Williams ei wraig. Daeth yn weinidog ar eglwys Annibynnol Elim, Caerfyrddin, yn 1899. Oherwydd byddardod ymddeolodd o'i eglwys i gymryd gofal Sefydliad y Mud a'r Byddar, Pontypridd, Morgannwg, 1904-19. Ef, yn 1914, oedd yn gyfrifol am y chweched argraffiad o Eiriadur
 • AP GWYNN, ARTHUR (1902 - 1987), Llyfrgellydd, a thrydydd llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth chynnydd araf a dyfodol ansicr braidd': dyna fel y disgrifiodd Arthur ap Gwynn ei gyfnod yn llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Gorffennodd J. D. Williams, ei ragflaenydd, ei adroddiad ar Lyfrgell y Coleg yn y llyfr The College by the Sea (golygydd: Iwan Morgan, 1928) gyda chyfeiriadau at y Llyfrgell yn tyfu i'w 'maint presennol o tua 50,000 o gyfrolau ac eithrio llyfrgelloedd dosbarth neu
 • APPERLEY, CHARLES JAMES (Nimrod; 1779 - 1843), awdur llyfrau ac ysgrifau ar hela, rhedegfeydd ceffylau, etc. Ganwyd ym Mhlas Gronow (a chwalwyd weithian) ger Wrecsam, 1779, ail fab Thomas Apperley; ei fam yn ferch i William Wynn, Maes y Neuadd, Talsarnau, Meirion, rheithor Llangynhafal. Aeth i ysgol Rugby, 1790; yn 1798 penodwyd ef yn gornet yng nghatrawd Syr Watkin Williams Wynn, yr ' Ancient British Light Dragoons,' a bu gyda'r gatrawd yn Iwerddon. Yn 1801 priododd Winifred, merch William Wynn
 • AUBREY, THOMAS (1808 - 1867), gweinidog Wesleaidd Williams, Rhuthun, 6 Ebrill 1831. Bu farw yn Rhyl, 16 Tachwedd 1867. Y mae Thomas Aubrey yn un o wŷr amlycaf Wesleaeth Gymreig. Pregethwr huawdl a llwyddiannus ydoedd yn anad dim, eithr nid oedd ei lwyddiant fel gweinyddwr lawer llai, er lleied ei ddiddordeb mewn materion gweinyddol cylchdeithio cyn 1854. Bu'n gyfrwng i drefnu cyfarfodydd o swyddogion cylchdeithiau cyfagos i drafod cyflwr ysbrydol yr
 • BADDY, THOMAS (d. 1729), gweinidog Annibynnol, ac awdur 1715) yn dda iawn eu byd, a myn traddodiad ei fod ef ei hunan yn ffasiynol ei ddiwyg ac yn marchogaeth ar geffyl da. Yr oedd yn gyfieithydd dyfal ar lyfrau diwinyddol (rhestr yn Ashton, Hanes Llen. Gymreig, 167-77, a Williams, Llyfryddiaeth Sir Ddinbych, Rhan 3). Y mae ei gyfansoddiadau gwreiddiol - trosiad mydryddol o Ganiad Solomon (1725), ac emynau a atodwyd at Pasc y Christion (1703) - yn haeddu
 • BAKER, DAVID (1575 - 1641), ysgolhaig Benedictaidd a chyfriniwr ddarlun o ddyn o gymeriad syml, diffuant, a chariadus - dyn yn ymddiddori mewn canu a rhodianna yn y wlad a chanddo hefyd ddawn arbennig i drosglwyddo dysg grefyddol a moesol mewn Lladin cartrefol a rhigymau Saesneg (fe'u casglwyd yn 1636). Dywed Dom. J. McCann amdano: 'a striking, if not a unique, figure in the history of post-Reformation English Catholicism,' a disgrifia W. Llewelyn Williams ef fel

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: mentioned_results

  Filename: search/result-view.php

  Line Number: 202

  Backtrace:

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/views/search/result-view.php
  Line: 202
  Function: _error_handler

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/controllers/Search.php
  Line: 39
  Function: view

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/index.php
  Line: 315
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: search/result-view.php

  Line Number: 202

  Backtrace:

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/views/search/result-view.php
  Line: 202
  Function: _error_handler

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/controllers/Search.php
  Line: 39
  Function: view

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/index.php
  Line: 315
  Function: require_once