ABRAHAM (bu farw 1232), esgob Llanelwy

Enw: Abraham
Dyddiad marw: 1232
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: esgob Llanelwy
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Edward Lloyd

Cysegrwyd ef 29 Mehefin 1225 yn Westminster gan Stephen Langton. Ni wyddys ddim am ei yrfa cyn hynny, ond y mae'n debyg ei fod yn Gymro. Disgrifia Peniarth MS 20 ef yn 'euream.' Yn 1227 rhoes ail 'hanner' eglwys Wrecsam i abaty Valle Crucis, a thrachefn, yn 1232, 'gyfran' o eglwys Llangollen.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.