ABRAHAM (ABRAM), RICHARD (' Dic y Dawns '; fl. 1673-1700), bardd

Enw: Richard Abraham
Ffugenw: Dic y Dawns
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Yn ôl pob tebyg o Fôn. Ceir cywydd, englynion, cerddi, a dyrïau o'i eiddo yn N.L.W. MSS. 9, 253, 593, 645, 832, 1238, 1774.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/