Fe wnaethoch chi chwilio am *

Canlyniadau

ABRAHAM (ABRAM), RICHARD ('Dic y Dawns'; fl. 1673-1700), bardd

Enw: Richard Abraham
Ffugenw: Dic Y Dawns
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Yn ôl pob tebyg o Fôn. Ceir cywydd, englynion, cerddi, a dyrïau o'i eiddo yn NLW MS 9B , NLW MS 253A , NLW MS 593E , NLW MS 645B , NLW MS 832E , NLW MS 1238B , NLW MS 1774E .

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Canlyniadau

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.