ADAMS, WILLIAM (1813 - 1886), arbenigwr mewn mwnau

Enw: William Adams
Dyddiad geni: 1813
Dyddiad marw: 1886
Rhiant: Mary Adams
Rhiant: John Adams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arbenigwr mewn mwnau
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes
Awdur: Thomas Mardy Rees

Ganwyd yn Penycae, Ebbw Vale, 10 Hydref 1813, mab John a Mary Adams. Glowr oedd ei dad ar y pryd ac yn hynod fedrus yn y gwaith hwnnw, a daeth yn gynrychiolydd mwnawl dros Charles Lloyd Harford & Co.

Addysgwyd William yn Ysgol Ramadeg Pontfaen. Prentisiwyd ef yn 1828 gyda Charles Lloyd Harford, ac yng nghwrs amser daeth yn arbenigwr yn ei gangen ef ei hun o'r gwaith. Cyhoeddodd Science of Mining (1870), heblaw astudiaeth o ddaeareg maes glo De Cymru. Yr oedd wedi symud yn 1865 i Gaerdydd, lle yr agorodd fusnes fel cynrychiolydd pyllau glo ac fel peiriannydd mwnawl. Cymerth ddiddordeb yn Llyfrgell Gyhoeddus Caerdydd a rhoes iddi gasgliad o ffosylau wedi eu cael yng nglofeydd De Cymru. Yr oedd yn un o aelodau cyntaf y ' Cardiff Naturalists Society.' Bu farw 17 Awst 1886.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/