ALLEN, JAMES (1802 - 1897), deon Tyddewi a hynafiaethydd

Enw: James Allen
Dyddiad geni: 1802
Dyddiad marw: 1897
Priod: Isabella Dorothea Allen (née Hoare)
Rhiant: David Bord Allen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: deon Tyddewi a hynafiaethydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Hanes a Diwylliant; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: John Williams James

Ganwyd 15 Gorffennaf 1802, mab David Bord Allen, rheithor Burton, Sir Benfro. Cafodd ei addysg yn ysgolion Westminster a Charterhouse ac yng Ngholeg y Drindod, Caer-grawnt (B.A., 1825, M.A., 1829). Fe'i hordeiniwyd yn ddiacon, 1834, ac yn offeiriad, 1835; bu'n gurad Miserden, swydd Gaerloyw, 1834-9, ficer Castell-Martin, Sir Benfro, 1839-1872, deon gwladol Castell-Martin, 1840-1875, canon Tyddewi, 1847-1870, canghellor a chanon preswyl Tyddewi, 1870-8, a deon gwladol Pebidiog, 1875; a bu'n ddeon eglwys gadeiriol Tyddewi, 1878-1895.

Priododd Isabella Dorothea, ferch Peter R. Hoare, Kilsey Hall, swydd Caint.

Yr oedd yn hynafiaethydd da ac yn aelod selog o'r ' Cambrian Archaeological Association.' Rhoes lawer o'i amser a'i arian tuag at y gwaith o adnewyddu'r eglwys gadeiriol (yn arbennig rhan o gorff yr eglwys, un o'r darnau croes, llyfrgell capel S. Thomas, y trysordy, a nennau capel yr esgob Vaughan a'r is-gapelau). Bu farw 25 Mehefin 1897.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.