ALLEN, EVAN OWEN (1805 - 1852), llenor

Enw: Evan Owen Allen
Dyddiad geni: 1805
Dyddiad marw: 1852
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llenor
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd ym Mhant-y-llin ger Llanrwst, yn fab i ffermwr. Ysgrifennai i Seren Gomer; byddai hefyd yn barddoni, ond ni chyhoeddodd ddim prydyddiaeth. Bu farw 18 Rhagfyr 1852 yn Rhuthyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.