ALLEN, ROBERT (1847 - 1927), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

Enw: Robert Allen
Dyddiad geni: 1847
Dyddiad marw: 1927
Rhiant: John Allen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Bedyddwyr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: William Joseph Rhys

Ganwyd 5 Ionawr 1847 yn Llanelli, mab John Allen o Gastellnedd, a'i wraig o Gilrhedyn, Castellnewydd Emlyn, ond ym Morgannwg y'i magwyd ac y gwersyllodd. Ym Mlaenycwm y'i bedyddiwyd, yng Nghwmafon y dechreuodd bregethu, ym Mryntroedgam, 17 a 18 Hydref 1880, yr urddwyd ef. Bu yno saith mlynedd, yna Pontrhydyfen, 1887-1890, Capel Rhondda, 1890-2, Calfaria, Maesteg, 1892-1908, a Philadelphia, Cwm Ogwr, am ychydig. Bu farw 13 Mawrth 1927 yn Nantyffyllon, Maesteg.

Meddai ar athrylith gartrefol a dawn ymadrodd anghyffredin, a byddai'n cyfareddu cynulleidfaoedd â'i bregethau pert a'i actio pertach. Bu ganddo lofa fechan a fferm fechan, eithr ni chafodd fawr hwyl gyda'r naill na'r llall; llwyddai'n well gyda'i ddarlithiau ar ‘Abraham’, ‘Dyn ar dramp’, ‘Gwersi teuluaidd’, a'i bregethau ar yr ‘Iâr a'r cywion’ a'r ‘Pydew erchyll’.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/