ANWYL, THOMAS (fl. yn niwedd y 16eg ganrif neu ddechrau'r 17eg), bardd

Enw: Thomas Anwyl
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Cadwyd englynion o'i eiddo yn Jesus College MS. 88 a N.L.W. MS. 1553.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/