ASHTON, JOHN (1830 - 1896), cerddor, crydd wrth ei alwedigaeth.

Enw: John Ashton
Dyddiad geni: 1830
Dyddiad marw: 1896
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor, crydd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Cerddoriaeth
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd mewn tŷ o'r enw Oleuddu, ger Trefeglwys, Trefaldwyn, yn 1830. Cyfarfu â damwain a'i hanalluogodd i ddilyn ei alwedigaeth ac ymunodd â'r heddlu. Cyfansoddodd lawer o donau, a cheir hwy yn Llyfr Tonau Cynulleidfaol, Caniadau y Cysegr a'r Teulu, â Cerddor yr Ysgol Sabothol. Ceir canu mynych ar ei dôn ‘Trefeglwys,’ a gyfansoddodd yn 1857. Ym Miwsig y Miloedd ceir cân a chytgan, ‘Melys cofio'r amser gynt,’ a chanig, ‘Mehefin fwyn.’ Yn 1874 ymfudodd i New Zealand, a bu farw yno Nadolig 1896.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/