BEVAN, EVAN (1803 - 1866), bardd

Enw: Evan Bevan
Dyddiad geni: 1803
Dyddiad marw: 1866
Priod: Ann Bevan (née Ifan)
Rhiant: Gwenllian Bevan
Rhiant: William Bevan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ganwyd yn Llangynwyd, Sir Forgannwg, mab William a Gwenllian Bevan. Gan ei fod o deulu tlawd a heb ddysgu unrhyw grefft arbennig, dechreuodd weithio fel llafurwr achlysurol ar ffermydd. Pan tua 22-4 oed symudodd i Ystradfellte, sir Frycheiniog, lle y priododd Ann, merch Thomas Dafydd Ifan, cigydd. Symudodd drachefn i Bont Nedd Fechan, lle y bu farw Hydref 1866.

Dan yr enw barddonol 'Ianto'r Castell' daeth yn adnabyddus yn ei gylch ei hun fel cyfansoddwr barddoniaeth o deip digrif neu ddychanol gan amlaf. Lleol ac achlysurol oedd ei destunau gan mwyaf. Ceir casgliad o'i waith yn NLW MS 1127D .

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.