BIRCH, JAMES (bu farw 1795?), oriadurwr a sectwr

Enw: James Birch
Dyddiad marw: 1795?
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: oriadurwr a sectwr
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Crefydd
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ceir y cwbl a wyddys amdano yn ysgrif Alexander Gordon yn y D.N.B. Ymddengys iddo gael ei eni yn sir Benfro; ond yn Llundain y dilynai ei grefft. Yn 1759 y clywir y sôn cyntaf amdano, yn aelod o'r ' Muggletoniaid '; ond ymadawodd a hwy yn 1778, gan gychwyn sect (y ' Birchites') o'i eiddo ei hunan; blodeuai'r sect hon yn Sir Benfro. Yn 1795 y mae'r son diwethaf am Birch.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.