BIRD, JOHN (1768 - 1829), paentiwr

Enw: John Bird
Dyddiad geni: 1768
Dyddiad marw: 1829
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: paentiwr
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Thomas Mardy Rees

Ganwyd yng Nghaerdydd, 1768. Tynnodd ddarluniau ar gyfer Principal Seats of the Nobility. Y mae ' Llewenni Hall ' a ' Llewenni Bleach Works ' yn enghreifftiau o'i waith. Bu farw yn Whitby.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.