BLEDDYN DU (c. 1200), bardd

Enw: Bleddyn Du
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Nansi Ceridwen Jones

Ceir dau ddarn o'i waith yn ‘Llyfr Coch Hergest,’ sef ‘I Dduw’ ac ‘I Abad Aberconwy.’ Priodolir un darn arall iddo, sef darn o farwnad Goronwy.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/