BREEZE, SAMUEL (1772 - 1812), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

Enw: Samuel Breeze
Dyddiad geni: 1772
Dyddiad marw: 1812
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Bedyddwyr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Morris Brynllwyn Owen

Hanoedd o blwyf Llandinam a dechreuodd ei yrfa trwy gadw ysgol yn y Dolau, Maesyfed, lle hefyd y'i bedyddiwyd (1793). Symudodd i gadw ysgol ym Mhenrhyncoch, ger Aberystwyth, 1794, a dechreuodd bregethu yn 1795. Urddwyd ef 12 Mehefin 1803 i fod yn un o ddau i ofalu am Fedyddwyr cylch Aberystwyth, ond symudodd i Gastellnewydd Emlyn fis Mawrth 1812. Bu farw 28 Medi 1812, a chladdwyd ef yng Nghilfowyr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/