BRERETON, ANDREW (neu HENRY) JONES ('Andreas o Fôn '; 1827 - 1885), llenor

Enw: Andrew (neu Henry) Jones Brereton
Ffugenw: Andreas o Fôn
Dyddiad geni: 1827
Dyddiad marw: 1885
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llenor
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganed 11 Medi 1827 yn Lerpwl, a bu mewn busnes yno ac wedyn yn yr Wyddgrug fel bragwr. Sgrifennai i'r cylchgronau, dilynai'r eisteddfod, ac efo a olygodd gyfrol cyfansoddiadau eisteddfod Cymreigyddion yr Wyddgrug (1851). Yn 1878 cynigiwyd tysteb genedlaethol iddo, eithr mynnodd yn hytrach i'r arian gael eu rhoi i Goleg Aberystwyth at ysgoloriaeth.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.