BULKELEY, HUGH (fl. 17eg ganrif), bardd

Enw: Hugh Bulkeley
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir dau ddarn yn dwyn ei enw yn N.L.W. MS. 832 ac un yn N.L.W. Sotheby MS. B2.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/