BULKELEY, RICHARD (fl. diwedd y 16eg. ganrif a dechrau'r 17eg), bardd

Enw: Richard Bulkeley
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir dau ddarn yn dwyn ei enw yn N.L.W. MS. 832, un yn N.L.W. MS. 843, ac un yn N.L.W. Sotheby MS. Al.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/