CADWGAN DELYNOR (fl. yn niwedd y 14eg ganrif a dechrau'r 15fed), cerddor

Enw: Cadwgan Delynor
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Priodolir iddo yr alawon canlynol: Owiai Gywydd ('The Warbler's Ode'), Cas gan Grythor ('The Fidler's Dislike'), Crechwen Feinir ('The Maiden's Laughter'), Llonen Hafar ('The Merry Slattern'), Awen Wrli ('The Reeling Muse'), Awen Oleuddydd ('The Daylight Muse'), Oerloes Goeden ('The Sapling'), Cog Wenllian ('Gwenllian's Cuckoo').

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.