CADWALADR, EDWARD (16eg ganrif), bardd

Enw: Edward Cadwaladr
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Nansi Ceridwen Jones

Y mae dau ddarn o'i waith ar gael - englyn yn ateb i un gan Dafydd Cadwaladr (Pen. MS. 93, t. 204) a cherdd yn y mesur rhydd, sef ' Cyffes ostyngedig o bechode gidag erfynion o drugaredd ' (N.L.W. MS. 11990, t. 153).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/