CADWALADR, HUW (17eg ganrif), bardd

Enw: Huw Cadwaladr
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Nansi Ceridwen Jones

Y mae amryw ddarnau o'i waith ar gael, y rhan fwyaf ohonynt yn y mesurau rhyddion. Yn eu plith y mae ' Carol Marwnad Rowland Fychan o Gaergai ' a ' Marwnad Edward Maurice.'

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/