CARTER, HUGH (1784 - 1855), gweinidog Wesleaidd Cymreig

Enw: Hugh Carter
Dyddiad geni: 1784
Dyddiad marw: 1855
Rhiant: Henry Carter
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Wesleaidd Cymreig
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Albert Hughes Williams

Ganwyd 15 Mehefin 1784. Dechreuodd bregethu yn 1802, derbyniwyd ef i'r weinidogaeth yn 1805, a theithiodd yng Nghymru hyd onid aeth drosodd i'r gwaith Seisnig yn 1816. Aeth yn uwchrif yn 1854, a bu farw yn Northwich 8 Medi 1855.

Ef oedd y cenhadwr Cymraeg cyntaf a benodwyd i Fanceinion; ef hefyd a oedd yn gyfrifol yn bennaf am godi'r capel Wesle Cymraeg cyntaf yn Llundain; ac erys ei lythyrau yn Yr Eurgrawn Wesleyaidd, 1829, yn ddogfennau pwysig am hanes cynnar yr enwad, oblegid yn nhŷ ei dad, Henry Carter, y cyfarfyddai'r gymdeithas Wesleaidd gyntaf yn Ninbych.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/