CHARLES, JAMES (1851 - 1906), paentiwr

Enw: James Charles
Dyddiad geni: 1851
Dyddiad marw: 1906
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: paentiwr
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Thomas Mardy Rees

Ganwyd yn Warrington, ei dad yn hanfod o Sir Gaernarfon. Bu'n astudio yn stiwdio Hatherley ac yn y ' Royal Academy Schools,' Llundain. Ceir dau ddarlun mewn olew o'i waith - ' The Village Road ' a ' Winter ' - yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Bu farw yn 1906.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.