CHURCHEY, WALTER (1747 - 1805), prydydd a thwrnai

Enw: Walter Churchey
Dyddiad geni: 1747
Dyddiad marw: 1805
Priod: Mary Churchey (née Bevan)
Plentyn: Walter Churchey
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: prydydd a thwrnai
Maes gweithgaredd: Cyfraith; Barddoniaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Aelod o deulu o Wlad yr Haf a gartrefodd yn Aberhonddu 'n gynnar yn y 17eg ganrif ac a fu'n flaenllaw yn y dref; ganwyd 7 Tachwedd 1747. Yr oedd yn un o gefnogwyr cynnar Wesleaeth (Saesneg) Aberhonddu, a daeth yn gyfaill personol i John Wesley, a ohebai ag ef. Gwelir rhestr o'i weithiau yn yr ysgrif arno yn y D.N.B. Bu farw yn y Gelli, 3 Rhagfyr 1805. Ei briod oedd Mary Bevan o'r Cleiro; cafodd chwech o blant, a bu ei ail fab, WALTER CHURCHEY, yn glerc trefol Aberhonddu o 1814 hyd 1840.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/