COLLEN (fl. 600?), sant

Enw: Collen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: sant
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Edward Lloyd

Y mae'r hanes a geir yn ‘Buchedd Collen’ yn ddiweddar ac yn un na ellir dibynnu arno. Eithr haedda Collen sylw gan mai ef, yn ôl traddodiad, yw sylfaenydd hen eglwys Llangollen, mam-eglwys holl gwmwd Nanheudwy. Ni choffeir mohono y tu allan i'r cylch hwn oddieithr ym mhlwyf cyfagos Rhiwabon, lle yr oedd ar un adeg gapel Collen. Nid ydyw'n debyg mai'r sant o lannau'r Ddyfrdwy a goffeir yn Trallwng Gollen, trefgordd yn y Trallwng (Welshpool), nac ychwaith yn Castell Collen, y gaer Rufeinig yn ymyl Llandrindod. Cedwid ei ŵyl 21 Mai, a hynny sydd yn cyfrif am ffair Llangollen ar y diwrnod hwnnw (y 31ain ar ôl newid y dull o gyfrif).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/