DAFYDD ap GRUFFYDD o DREWYN; awdur

Enw: Dafydd ap Gruffydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdur
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

' Karol o siample da i wyr ag i wragedd i fyw yn gyttyn ag i ddysgv i plant ' (N.L.W. MS. 10248). Ceir copi arall o'r un gerdd heb y teitl yn B.M. Add. MS. 14974.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.