DAFYDD ab IEUAN LLWYD (fl. 1500),

Enw: Dafydd ab Ieuan Llwyd
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

un o feirdd Sir Drefaldwyn - 'o berhafesb ' yn ôl B.M. Add. MS. 14989. Ceir peth o'i waith yn Llanstephan MS 133 .

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.