DAFYDD ab IEUAN LLWYD (fl. 1500),

Enw: Dafydd Ab Ieuan Llwyd
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

un o feirdd Sir Drefaldwyn - 'o berhafesb ' yn ôl B.M. Add. MS. 14989. Ceir peth o'i waith yn Llanstephan MS 133 .

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/