DAFYDD ab IEUAN (IFAN) ab OWEN (fl. 1560 yn ôl N.L.W. MS. 606), bardd

Enw: Dafydd Ab Ieuan (ifan) Ab Owen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Y mae ei waith yn ei gysylltu â Harlech ac yn arbennig â Thrawsfynydd. Cadwyd cywyddau ac englyn o'i eiddo yn Cwrtmawr MSS. 238, 244, N.L.W. MSS. 643, 666, 3487, a B.M. MSS. 14966, 14985; yn eu mysg y mae englyn i dre Harlech a ' cywydd ymliwiaeth a'r Byd o waith Gwr a werthodd ei dir,' sef yr Hendrefawr, Trawsfynydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/