DAFYDD BAENTIWR (fl. tua 1500-30?), bardd

Enw: Dafydd Baentiwr
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni chadwyd dim o'i waith ac eithrio'i ymryson â Gruffydd ab Ieuan ap Rhys Llwyd. Cynnwys hwn osteg i Ruffydd gan Ddafydd, cywydd ateb Gruffydd, a chywydd arall gan Ddafydd.

Ceir yr ymryson yn y llawysgrifau canlynol: Caerdydd 7, Mostyn 143, NLW MS 5269B , Peniarth MS 112 a Peniarth MS 152 , a rhan ohono yn NLW MS 728D a Peniarth MS 78 .

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.