DAFYDD COWPER (GOWPER) (fl. c. 1500), bardd

Enw: Dafydd Cowper (Gowper)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Bardd 'o Wregsam,' Cadwyd ei waith yn Peniarth MS 76 , Peniarth MS 312 , Llanstephan MS 118 , Cardiff MS. 7, Cardiff MS. 49, B.M. Add. MS. 14997, a NLW MS 728D . Yn eu plith y mae cywydd 'a barodd sion pilstwn hen [o Blas ym Mers] i wneuthur ir abad sion [o Lanegwestl],' ac englyn i glochdy Wrecsam (1507).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.