DAFYDD ap HYWEL GRYTHOR, crythor

Enw: Dafydd ap Hywel Grythor
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: crythor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

a raddiwyd yn ddisgybl disgyblaidd cerdd dant crwth yn eisteddfod Caerwys, 26 Mai 1568.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.