DAFYDD LLWYD SYBYLLTIR (fl. c. 1610), bardd

Enw: Dafydd Llwyd Sybylltir
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a brodor o'r Sybylltir yn sir Fôn. Cynnwys ei waith dair can rydd serch, sef ' Cwynfan gŵr mewn cariad,' ' Ymddiddan rhwng gwr a'r ehedydd,' a ' Cwest ynghylch cariad mab a merch.'

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.