Fe wnaethoch chi chwilio am *

Canlyniadau

DAFYDD LLYFNI (fl. diwedd yr 16eg ganrif), bardd o Sir Gaernarfon.

Enw: Dafydd Llyfni
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Cedwir yn NLW MS 1559B garol gyffes o'i eiddo, ac yn Llanstephan MS 125 ddau gywydd gofyn anghyflawn, y naill i wŷr Môn a'r llall i wŷr Llanllyfni a Harri Glyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Canlyniadau

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.