Fe wnaethoch chi chwilio am *

Canlyniadau

DAFYDD OFFEIRIAD (Syr), brudiwr o'r 15fed ganrif

Enw: Dafydd Offeiriad
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: brudiwr
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Cedwir copi o gywydd brud o'i eiddo yn Peniarth MS 94 ac yn NLW MS 668C , NLW MS 6499B .

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Canlyniadau

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.