DAFYDD PENNANT (c. diwedd yr 16eg ganrif), bardd

Enw: Dafydd Pennant
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Nansi Ceridwen Jones

Ceir dau gywydd o'i eiddo yn y llawysgrifau, sef ‘Cywydd Moliant William o'r Penrhyn’ a ‘Cywydd Serch neu Wyth Camp Ymadrodd.’

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/