DAI LLWYD o GWM BYCHAN, Sir Feirionnydd (fl. c. 1485), telynor a milwr ac awdur

Enw: Dai Llwyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: telynor a milwr ac awdur
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Milwrol; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

ac awdur yr alaw ' Ffarwel Dai Llwyd,' a gyfansoddodd cyn gadael ei gartref i fyned gyda'r fyddin i frwydr Bosworth.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.